TESTA RADLER SPELET

Spela och vinn ett flak Pripps Radler 0.0% grapefrukt

Nu har du chans att vinna ett helt flak av nyheten Pripps Radler 0.0% grapefrukt. För att vara med och tävla ska du nå minst 350 poäng och vara 20 år eller äldre. Vi utser ny vinnare varje vecka. Lycka till!

Tävlingvillkor Pripps Radler 0,0% Flarie spel:

Denna tävling administreras av Carlsberg Sverige. Kontaktuppgifter: Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna. info@carlsberg.se  Tävlingsdatum: 8 april 2022 – 30 augusti 2022 kl. 23.59.

Deltagande i tävlingen sker genom att spela Pripps Radler 0,0% Flarie-spel som genomförs under 2022 under ovan nämna tävlingsperiod och nå upp till poängen 350. När 350 poäng uppnåtts finns möjlighet att välja att delta i tävlingen genom ifyllande och insändande av det efterföljande formuläret och därigenom medverka i utlottningen av nedan nämnda pris varje vecka. I formuläret fylls person- och kontaktuppgifter i för att kunna kontakta dig i det fall att du vinner.

Pris:

I priset ingår ett kolli (á 24 st 33cl burkar) av Pripps Radler 0,0% Grapefrukt.

Totalt utses en (1) vinnare varje vecka under tävlingsperioden, dvs. totalt 26 st vinnare. Vinnarna meddelas löpande via mail under tävlingsperioden. Vinsten kommer att postas/skickas till vinnaren och detta står Carlsberg för. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Carlsberg ansvarar inte för andra kostnader som uppstår i samband med vinsten.

Regler och villkor:

Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor:

1.För att delta i tävlingen måste du vara över 20 år och bosatt i Sverige. Åldern kontrolleras genom de uppgifter du lämnar i tävlingsformuläret, och du ansvarar själv för att dessa uppgifter är korrekta.

2.Anställda på Carlsberg Sverige kan inte delta i tävlingen.

3.Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Carlsberg Sverige. Juryns beslut kan ej överklagas.

4.Carlsberg Sverige ansvarar ej för felaktigt ifyllda formulär eller andra fel.

5.Vinnaren kontaktas via den mail som vinnaren uppgett. Vinnaren måste ge svar inom en vecka om priset tas emot eller ej. Får juryn inte tag i vinnaren inom en vecka efter avslutad tävling går vinsten vidare till nästa vinnare.

6.Om juryn misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller juryn sig rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.

7.Om tävlingen måste avbrytas eller inte går att genomföra på grund om omständigheter som ligger utanför Carlsberg Sveriges kontroll så föreligger ingen ersättningsskyldighet från Carlsberg Sverige.

8.Priset är personligt och kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Om priset av någon anledning inte kan utnyttjas, tillfaller det Carlsberg Sverige. Ersättning för ej utnyttjad vinst utgår ej.

9.Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Carlsberg Sverige i samband med tävlingen registreras i syfte att administrera tävlingen. Carlsberg Sverige behöver i detta syfte också dela dina personuppgifter med tredje part, i det här fallet den byrå som administrerar tävlingen tillsammans med oss. Då denna tredje part använder och behandlar dina personuppgifter för vår räkning har Carlsberg ingått avtal med detta personuppgiftsbiträde för att säkerställa att fullgoda säkerhetsåtgärder vidtas Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt med undantag för publicering av vinnare i Sociala medier och på Carlsberg Sveriges hemsida. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. Användandet av dina personuppgifter är nödvändigt för oss för att uppfylla våra åtaganden mot dig, se Artikel 6(1)(b) Dataskyddsförordningen 2016/679. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kontakta Carlsberg Sverige genom gdpr@carlsberg.se